Friday, 14 March 2014

14. 3 .2014

Ni fydd pysgota LLwyn Impia, Pont y Cim, Pontlyfni ar gael i aelodau eleni. Gweler wedi ei farcio mewn glas ar y map.

Llwyn Impia fishing on the Llyfni will not be available to members this season. Please see area marked blue on map.

H


Thursday, 6 March 2014

6.3.2014

Cynhelir cyfarfod yfory 7/3 yn Mynydd Gwefru, Llanberis i drafod dogfen Adfywio Pysgodfeydd Padarn ar Seiont.

Ddoe Mercher 5/3 tua 3.00 y prynhawn 'roedd lliw llwyd/wyrdd ofnadwy ar yr Seiont, rhyw arllwysiad yn dod i lawr y Caledffrwd o gyffianiau Deiniolen, Achosi problem i lawr am Gaernarfon. Methwyd a darganfod yn bendant o ble 'roedd yn dod. Ffoniwch 0800 807060  os tystiwch ddigwyddiad or fath.

Meeting arranged for tomorrow 7/3 to discuss the Restoration of the Seiont & Padarn Fisheries document.

Yesterday 5/3 at about 3.00pm there was another serious discolouration of the Seiont down towards Caernarfon- coming from the Caledffrwd - Deioniolen area. We unable to trace the source. Phone 0800 807060 ASAP if you see something lioke this

H

Monday, 3 March 2014

3.03.2014

Dechrau tymor arall, 'roedd ond rhyw ychydig wedi rhoi tro arni, 'roedd yn sych ond eithriadol o oer,  Heb glywed am ddim i weld wedi dod i'r rhwyd. Dim pryfetch i weld ar y gwyneb chwaith

Edrychwch ar y galeri am luniau o fynediad mwy hwylus i lawr y Finiog (Crawia)

Start of another season, a few were out giving it a go. It was very sunny but really cold - no report of anything coming to the net. No fly life to be seen.

Take a look at Gallery to view the new gates down Crawia.

Huw