Monday, 29 February 2016

29.02.2016

Diweddaraf ar Lyn Padarn yw cais am apel wedi ei cyflwyno i Lys Apel yn Llundian,, dal i ddisgwyl sylwadau.


Latest on Llyn Padarn -  appeal papers have been lodged with the Court of Appeal - comments are awaited.


Huw.