Wednesday, 5 October 2016

5.10.2016


Er y siomedigaeth o bederfyniad Llys Apel yn mynd yn ein herbyn ynglyn a problemau llygerdd carthffos ar Lyn Padarn, Mae'n amlwg ein bod wedi colli'r rhyfel yn erbyn yr awdurdodau - ond ar y llawr mae'n berffaith amlwg fod y frwydyr yn cael ei henill. Does dim dwywaith yn ein meddylaiu fod penderfyniadau mawr wedi ei cymryd tu ol i ddrysau dirgel llywodraethol yn Nghaerdydd, a hyn i'r perwyl fod rhaid gwenud rhywbeth i wrthdroi'r sefyllfa hollol anerbyniol oedd yn mynd ymlaen gyda dull gweithredu cwmni Dwr Cymru.a'i arllwysiadau carthffos i Phadarn ar afonydd cyfagos.

Wedi blynyddoedd o wadu fod dim o'i le gyda ei dull gweithredu - yn sydun iawn mae rhaglem mawr arc waith i adeiladu gweithydd carthffos newydd - uwchraddion gweithydd a may na dim ail drefnu holl sustem carthffos a dwr gwyneb pentref Llanberis. Mae cost yr holl aith yma tua £7milliwn. Peth rhyfedd ynte pan cwta chwe blynedd yn ol 'roedd swyddogion y cwmni yn dadlau fod dim o'i le.

'Rydym yn croesawu'r gwaith mawr sy'n mynd ymlaen, mae ei effaith i weld yn barod gyda glenid y llyn a'r Seiont yn gwella. Gobeithio  gall y cwmni a phawb sy'n gysylltiedig ar cynlluniau gweithio weld eu ffordd yn glir i gyd weithio gyda'r gymdeithas i ddod ar bysgotfa'n ol yw safon priodol.

Rhaid cofio na fuasai'r holl frwydyr yma heb ei chynnal heb ddyfal barhad 'Fish Legal' a fu'n dal yr achos ar ein rhan - fe ddyliai pob clwb yn y diriogaeth ymaelodi ar corff yma ar unwaith.

                                              ----------------------------------------------------------

Despite the disappointment of  the Court of Appeal rejecting our application as to the cause and remediation of the awful sewerage pollution on Padarn Lake. On the ground however it's obvious that despite loosing the war we are most certainly winning the battle. There is little doubt in our minds that serious decisions have been reached behind the closed and secretive governmental doors at Cardiff that action had to be taken to put an end to the awful and totally unacceptable pollution of Snowdonia's most outstanding lake and rivers.

After years of total denials by Welsh Water that their operations were not at all responsible for the lakes problems - all of a sudden they have embarked on a program of building new STW works and most important the total re configuration of the Llanberis sewerage and fresh water ingress into the waste system, this in addition to ground breaking phosphate stripping operation by means of technology imported from the USA. This cost of this work is in the region of £7 million.

We welcome this work and now request that we can all work together to restore our wonderful fishery to it's rightful abundance.

Least we all forget all this certainly would not taken place without the expertise and dedication of Fish Legal who did all the work on our behalf. A timely reminder to all fishery interest that membership is a must.

                                    

                                     Gwaith newydd Penisarwaen / new Penisarwaen works

    Atgyfeirio afonydd o sustem garthffos Llanberis / Diverting streams fro Llanberis STW system


                         
                               Gwaith newydd Crawia, Llanrug / new works Crawia, Llanrug