Wednesday, 26 August 2015

26.08.2015

O'r diwedd mae eog i weld yn dangos yn y Fenai ger bwi 'Dead Man' arwydd reit dda eu bod yn perthyn i'r Seiont. Mae newyddion fod o leiaf un am 8 bwys wedi dod i enwair Malcolm Owen, Caernarfon.

Mae'r Llyfni yn llawn o Wyniadau/sewin - defnyddio gwyniadau gan na dyma'r enw lleol, term go ddiweddar yw sewin yn y fro hon.

'Rwyn teimlo ei bod yn eithriadol o bwysig I gadw a defnyddio'r hen enwau lleol, un o'r goreu yn fy nhyb yw Llyn Llam Dda ar y Gwyrfai, dyma ble gafodd Tomos Morgan, Waenfawr ei eog yn gynharach y mis - un da oedd hefyd am 8bwys.

Ma'e holl dyfroedd heblaw Seiont a Padarn yn 'sgota'n eithriadol o dda. mae'r eogiaid ac yn enwedig y gwyniadau ar gynnydd.

Mae gweithdy yng Nghaerdydd ar 2/9. i drafod penderfynisd Cyfoeth Naturiol Cymru i atal stocio a cau deorfeydd Cymru . Am y tro cyntaf 'rwyn trio'r gwasanaeth hedfan o Sir Fon.   Cychwyn am 8.55 a byddaf yn y cyfarfod yng nghanol y ddinas am 10.30 - da de! ar cwbwl gyda tacsi am £150. Gryn arbed wrth gymharu'r tren a gwesty a pres peint yn de. Neu wrth gwrs dreifio i lawr dyna siwrna o bron i 5 awr un ffordd, fawr gwell gyda'r tren.

Huw

At last salmon have started showing in the Straits by the 'Dead Man' buoy -a good sign that they are destined for the Seiont. One at least at 8lbs has made to fall to the rod of Malcolm Owen, Caernarfon.

The Llyfni is full of sea trout and the Gwyrfai also has had a run of salmon - and a nice of 8lbs  came earlier in the month to Tomos Morgan, Waenfawr from Llyn Llan Dda - there is no inspirational translation to these wonderful old names and all should make the effort to use them - I'll task the lingusist's amongst you to translate in keeping with the original meaning.

All our water except the Seiont and Padarn have been fishing really well this year and both salmon and sea trout runs are improving.

2/9 sees a workshop being held in Cardiff to discuss Natural Resources Wales's decision to stop all stocking and close hatcheries in Wales. I'm trying the air service from Anglesey for the first time - 8.55am from Valley and I'll be in central Cardiff by 10.30 - flight taxi &all for £150 - I'll be home by 6.30pm. Train would take 4.30hrs each way and driving about 5 hours each way with hotel and beer to boot. We'll see how it goes

Huw