Monday, 23 February 2015

23. 02. 2015


Llyn Padarn

Cyhoeddwyd canlyniad ail archwiliad Cyfoeth Naturiol Cymru i lygredd Padarn, am yr eilwaith. Mae'r corf yn dweud er fod Dwr Cymry/Welsh Water wedi llygru dyfroedd y llyn ond nid yw hynny wedi cael unrhyw effaith ar broblemau'r torgoch. Hefyd maen't yn dweud am yr ail dro fod gorsaf Bwer Dinorwig sydd wedi amddifadu'r torgoch o Lyn Paris a'i afonydd claddu - nid yw hyn chwaith  yn cael effaith negyddol.  Er fod hyn yn hollol glir i pawb.

Mae Fish Legal eto yn edrych ar ddychwelyd i'r llysoedd i geisio cael corf amgylcheddol Cymru ddod i'r penderfyniadau cywir.

Gresyn meddwl fod corf fel hyn yn gallu trin ein amgylchedd mor ysgafn, wrth feddwl na ei meisteri iw LLywodreth Cymru yng Nghaerdydd - amser i rhain daflu i ffwrdd y lleni sy'n gorchuddio be sy'n amlwg. 

                                           ---------------------------------------------------

Natural Resources Wales have released the result of their second investigation into the Padarn pollution. They state that Dwr Cymru/Welsh Water were responsible for polluting the lake's water but this did not have a negative effect on the charr population. They also say and for the second time that the Dinorwig Power Station which cut off the whole of Lake Peris and a majority of the charr's spawning rivers, this again does not have any effect on their well being. Although of course we all know different.

Fish Legal are now looking to return to the courts in an attempt to for NRW to re-consider their flawed decisions for the second time.

It's a sorry state when a public body such as NRW which is responsible for our environment treat's their responsibilities so lightly. This when their masters are the Government of Wales, it's about time that they throw off their blinkered view is what's obvious to all.

Huw P. Hughes.

No comments:

Post a Comment