Sunday, 8 March 2015

Wedi symyd  Swyddfa bost Llanberis mae tocynnau dydd/wythnos a thymor ieuenctid i Lyn Padarn a'n holl ddyfroedd bellach ar gael o'r Siop Goed/Fferm Fêl yr Wyddfa,Stryd Fawr Llanberis- tros y ffordd i'r Spar.

Following changes at the Post Office all day tickets and week tickets as well as youth season tickets for Llyn Padarn and all our waters are  now available from Snowdon Honey Farm/Fferm Fêl yr Wyddfa.(opposite Spar)

http://www.snowdonhoneyfarmandwinery.co.uk/

No comments:

Post a Comment