Monday, 11 April 2016

11.04.2016

Llyn Padarn

Ni fydd y cychod yn cael eu rhoi allan ym Mhenllyn gan bydd gwaith yn cael ei wneud i lanhau'r gwlau claddu a thorri coed  ar y glannau. Bydd hyn yn mynd ymlae ar 4 - 5 - 6 Mai

Mae'r gwch wedi ei rhoi ar yr  angorfa ym mhentref Llanberis


Boats will not be put out at Penllyn until work to clean the spawning beds and tree c utting is complete - this is scheduled for 4-5-6 May.

The boat is already out on the village mooring.


Llyn Cwellyn.

Ni fydd y cychod allan gan fod angen cliro gro allan o'r harbwr, mi fydd huyn gobeithio wedi ei wneud ymhen  bythefnos.

Boats will not be out as we need to clear the gravel blocking the harbour. We hope to complete this work in the next two weeks.

Nantlle A Dywarchen

Cychod allan ar y llynnoedd / Boats already out.


'Rydyn yn ymddihuro i pawb am y drafferth - ond oherwydd y llifogydd a sensitifrwydd y gwlau claddu mae wedi bod yn amhosib gwneud y gwaith cyn dechrau'r tymor.

We apologize for the inconvenience but due to the high water levels and the sensitive nature of the spawning beds it's proved impracticable to carry out this work before the start of the season.


Huw P. Hughes

No comments:

Post a Comment