Tuesday, 1 April 2014

1.04.2014


Yn dilyn nifer o ymholiadau ynglyn ar cais am a Adolygiad Barnwrol ynglyn a materion yn cyfeiro at Llyn Padarn. Mae dyddiad y gwrandawiad llys wedi ei benodi fel 1-2 Mai eleni. Nid yw'r lleoliad wedi ei gyhoeddi eto.

Following numerous enquiries re the application for a Judicial Review re matters appertaining to Llyn Padarn. date of the hearing has been set as 1-2 May 2014. Venue not yet decided. Defendants are Natural Rescourses Wales. Welsh Assembly Government and Welsh Water/Dwr Cymru

No comments:

Post a Comment