Friday, 14 March 2014

14. 3 .2014

Ni fydd pysgota LLwyn Impia, Pont y Cim, Pontlyfni ar gael i aelodau eleni. Gweler wedi ei farcio mewn glas ar y map.

Llwyn Impia fishing on the Llyfni will not be available to members this season. Please see area marked blue on map.

H


No comments:

Post a Comment