Monday, 3 March 2014

3.03.2014

Dechrau tymor arall, 'roedd ond rhyw ychydig wedi rhoi tro arni, 'roedd yn sych ond eithriadol o oer,  Heb glywed am ddim i weld wedi dod i'r rhwyd. Dim pryfetch i weld ar y gwyneb chwaith

Edrychwch ar y galeri am luniau o fynediad mwy hwylus i lawr y Finiog (Crawia)

Start of another season, a few were out giving it a go. It was very sunny but really cold - no report of anything coming to the net. No fly life to be seen.

Take a look at Gallery to view the new gates down Crawia.

Huw

No comments:

Post a Comment