Thursday, 6 March 2014

6.3.2014

Cynhelir cyfarfod yfory 7/3 yn Mynydd Gwefru, Llanberis i drafod dogfen Adfywio Pysgodfeydd Padarn ar Seiont.

Ddoe Mercher 5/3 tua 3.00 y prynhawn 'roedd lliw llwyd/wyrdd ofnadwy ar yr Seiont, rhyw arllwysiad yn dod i lawr y Caledffrwd o gyffianiau Deiniolen, Achosi problem i lawr am Gaernarfon. Methwyd a darganfod yn bendant o ble 'roedd yn dod. Ffoniwch 0800 807060  os tystiwch ddigwyddiad or fath.

Meeting arranged for tomorrow 7/3 to discuss the Restoration of the Seiont & Padarn Fisheries document.

Yesterday 5/3 at about 3.00pm there was another serious discolouration of the Seiont down towards Caernarfon- coming from the Caledffrwd - Deioniolen area. We unable to trace the source. Phone 0800 807060 ASAP if you see something lioke this

H

No comments:

Post a Comment