Monday, 30 November 2015

30.11.2015

Rhwng 24 a 25 Tachwedd bu gwrandawiad cais y gymdeithas am Adolygiad Barnwrol ar benderfyniad ymchwyliad Cyfoeth Naturiol Cymru i lygredd Llyn Padarn ar effaith ar y torgoch. 'Roedd barn CNC yn ei ymchwilaid yn dweud fod yr holl lygredd heb gael dim effaith ar gynefin na iechyd poblogaeth y pysgodyn prin yma.

'Does dim achos fel hyn wedi bod o fewn y llysoedd newydd yng Nghaernarfon, ond 'roedd yn amlwg pwy sy'n gyrru'r gwrthwynebiad i'r cais - sef Llywodreath Cymru. Nid yw'n deg imi fynd ymhellach ar hyn oherwydd fod y barnwer Mr. Ustus Hickinbottom heb ryddhau ei ddyfarniad. Gobeithio bydd hyn i law cyn y nadolig.

                                                    ----------------------------------------------

Between 24 and 25th. November the societies Judicial Review application at Caernarfon Justice Centre before Mr Justice Hickenbottom took place.  The thrust of this application was to challenge National Resources Wales's decision that Padarn Lake's pollution had no detrimental effect on the charr population.

 Being present at the hearing it was obvious that the Welsh Government was the body driving the opposition to our application. However as a decision is awaited - hopefully before christmas I'll refrain from further comment.

Huw P. Hughes

No comments:

Post a Comment