Friday, 6 November 2015

6.11.2015

Mae'r gymdeithas wedi derbyn rhodd o gerflyn gan deulu y diweddar Maurice Jones, Penllyn (ein cyn gadeirydd) Penderfyniad yr aelodau yw fod y rhodd iw gyflwyno yn flynyddol i'r aelod sy'n cyflwyno llun goreu o unrhyw weithgaredd neu leoliad sy'n berthnasol a physgota neu eiddo'r clwb.
Bydd y buddugol yn derbyn gwobr o £20 iw dynnu o dal aelodaeth y flwyddyn ganlynol

Os diddordeb rhaid i'r lluniau fod i law yr ysgrifennydd erbyn 20/11 eleni

                                                       -------------------------------------

The society has been presented with a trophy by the family of the late Mr. Maurice Jones, Penllyn
 ( our previous chairman) The members decision is that the trophy be presented annually to the member who submits the best photo of anything related to fishing or of  the societies holdings. The winner will also receive £20 discount on the following years subs.

Entries this year by e-mail please to the secretary by 20/11
                                                       Tlws Maurice Jones Trophy
                                                   Am y llun goreu - for best photo

No comments:

Post a Comment